Webové stránky umí vystavit všechny potřebné daňové nebo procesní doklady.


Webové stránky restaurace mají eshop systém, který umí vystavit a evidovat různé doklady od objednávky, přes dodací list po fakturu. Tvorbu dokladů a jejich odeslání zákazníkovi je automatické podle daného stavu objednávky.

Web4Restaurace umí vystavit doklady a exportovat je pro vaše účetní.

Responzivní web pro restaurace