Webové stránky restaurace se pravidelně zálohují. Lze je rovněž zálohovat ručně.


Nejcenější jsou informace = data a ta je důležitá chránit. V dnešní době hrozí velmi časté pokusy o zneužití webových stránek.

Internetové stránky restaurace by však měla obsahovat také kontaktní údaje zákazníků. Možnost zálohovat stránky se hodí i v případě rozšiřování, aktualizace či jiných větších zásahů do obsahu, struktury nebo vzhledu. 

Web4Restaurace mají systém s automatizovaným i ručním zálohováním.

Responzivní web pro restaurace